Trafikolycka på E4

- .

Räddningstjänsten i Sollentuna åker till E4 i södergående riktning på en trafikolycka .
Larmtid: 09.56

Wheels4fun
Läs också