Örebro Futsal Club

Trafikolycka på E18

- .

Räddningstjänsten i Järfälla åker till avfarten mot Kalhäll på E18 där en trafikolycka har inträffat. Det är en singelolycka i norrgående riktning.
Larmtid: 14.37

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också