Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Linghed

· Publicerad: 26 december 2012 · 15.25.

Brandkåren i Falun åker till Lingvägen i Linghed där det ska brinna i ett flerfamiljshus.

Larmtid: 15.24

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också