Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Linghed

- .

Brandkåren i Falun åker till Lingvägen i Linghed där det ska brinna i ett flerfamiljshus.

Larmtid: 15.24

Läs också