Rökutveckling i sopnedkast

- .

Det är rökutveckling i ett sopnedkast på Munkhättegatan i Malmö.

Larmtid: 14.36

Wheels4fun
Läs också