Örebro Futsal Club

Soteld utanför Glanshammar

- .

Brandkåren åker från både Örebro och Glanshammar till Tåsta utanför Glanshammar där det pågår en soteld.

Larmtid: 22.11

Läs också