Örebro Futsal Club

Soteld utanför Glanshammar

· Publicerad: 30 december 2012 · 22.16.

Brandkåren åker från både Örebro och Glanshammar till Tåsta utanför Glanshammar där det pågår en soteld.

Larmtid: 22.11

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också