Örebro Futsal Club

Brand i byggnad, Örebro

· Publicerad: 3 januari 2013 · 06.14.

Räddningstjänsten åkte till Lertagsgatan I Örebro på brand i trapphus.

Larmtid 04:23

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också