Örebro Futsal Club

Brand i byggnad, Örebro

- .

Räddningstjänsten åkte till Lertagsgatan I Örebro på brand i trapphus.

Larmtid 04:23

Läs också