Örebro Futsal Club

Granat hittad i Hallsberg

- .

En granat har hittats vid återvinningscentralen vid Lertagsgatan i Hallsberg. Polisen har i nuläget spärrat av området.

Uppdaterat: En anställd hittade innan öppning en misstänkt granat på återvinningstationen. Polis var snabbt på plats och konstaterade efter en stund att det rörde sig om en ofarlig kopia/attrapp. Enligt uppgifter ifrån Hallsbergs kommun så ledde detta endast till en mindre försening av öppnandet utav stationen

Foto: Christian G
Hallsberg-Foto: Christian G

Läs också