Elbrand i villa, Trelleborg

- .

Det slår gnistor från ett elskåp som man arbetar med, vid en villa på Kapellplan, Trelleborg. Räddningstjänsten åker till platsen.
Larmtid 15.38

Wheels4fun
Läs också