Örebro Futsal Club

Soteld i Ekerö

- .

Räddningstjänsten åker till Slutvägen i Ekerö där det är soteld i en villa.
Larmtid 18.19

Läs också