Örebro Futsal Club

Soteld i Töreboda

- .

Räddningstjänsten åker till Ekeskog, Töreboda där det är soteld i ett hus.
Larmtid 13.14

Läs också