Örebro Futsal Club

Soteld i Töreboda

· Publicerad: 5 januari 2013 · 13.18.

Räddningstjänsten åker till Ekeskog, Töreboda där det är soteld i ett hus.
Larmtid 13.14

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också