Örebro Futsal Club

Soteld i Sjöbo

- .

Räddningstjänsten åker till Toftavägen i Sjöbo där det är soteld i en skorsten.
Larmtid 19.46

Läs också