Automatlarm vid Lindeskolan

- .

Det automatiska brandlarmet har startat vid Aula och Matsal på Lindeskolan.

Larmtid: 11.10

Wheels4fun
Läs också