Brand i flerfamiljshus, Stockholm

- .

Det brinner i ett flerfamiljshus på Sibyllegatan i Stockholm.
Larmtid 20.49

Wheels4fun
Läs också