Örebro Futsal Club

Röklukt från lägenhet i Hagsätra

- .

Man känner röklukt från en lägenhet på Olshammarsgatan i Hagsätra. Brandkåren från Farsta har åkt till platsen.

Larmtid: 16.57

Läs också