Örebro Futsal Club

Brand i industri

· Publicerad: 19 januari 2013 · 08.57.

Brandkåren i Göteborg åker från flera stationer till Stenebyvägen där det brinner i en industri.
Larmtid: 08.41

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också