Röklukt i flerfamiljshus, Jönköping

- .

Räddningstjänsten i Jönköping åker till Södra Hökhultsvägen där det luktar rök i ett flerfamiljshus.
Larmtid 12.37

Wheels4fun
Läs också