Brinner i isolering under huset

- .

Det brinner i isolering under ett hus vid Ormsta Mellangården utanför Västerhaningen. Brandkåren från Haninge åker mot platsen.

Larmtid: 15.01

Wheels4fun
Läs också