Örebro Futsal Club

Brand i parkeringshus, Malmö

· Publicerad: 24 januari 2013 · 17.57.

Det brinner i ett parkeringshus på Bennets Väg i Malmö.
Larmtid 17.56

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också