Brand i parkeringshus, Malmö

- .

Det brinner i ett parkeringshus på Bennets Väg i Malmö.
Larmtid 17.56

Wheels4fun
Läs också