Rökutveckling p-garage, Solna

- .

Det ryker från ett underjordiskt garage på Humblegatan i Lilla Alby, Stockholm.
Larmtid 18.43

Uppdatering: brandkårer från 5 stationer finns på plats.

Wheels4fun
Läs också