Örebro Futsal Club

Rökutveckling p-garage, Solna

· Publicerad: 27 januari 2013 · 18.45.

Det ryker från ett underjordiskt garage på Humblegatan i Lilla Alby, Stockholm.
Larmtid 18.43

Uppdatering: brandkårer från 5 stationer finns på plats.

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också