Örebro Futsal Club

Brand i Ronna Skolan

· Publicerad: 28 januari 2013 · 10.12.

Det brinner i Ronna Skolan i Södertälje.

Larmtid: 10.06

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också