Örebro Futsal Club

Soteld i Skurup

- .

Räddningstjänsten larmas till Svenstorp i Skurup där det är soteld i en fastighet. Det kommer lågor ur skorsten.
Larmtid 17.04

Läs också