Automatiskt brandlarm på Fellingsbro brandstation

- .

SOS får in ett internt automatiskt brandlarm från brandstationen i Fellingsbro.

Larmtid 17.38

Wheels4fun
Läs också