Utsläpp av gas i Göteborg

- .

Ett utsläpp av gas har inträffat vid Falatorget i Göteborg.

Larmtid: 11.10

Wheels4fun
Läs också