Rökutveckling vid skola i Salem

- .

Det är rökutveckling vid Skyttorpskolan i Salem.

Larmtid: 14.59

Wheels4fun
Läs också