Utsläpp av gas vid Saigon i Örebro

- .

Ett utsläpp av gas har skett vid restaurang Saigon i Örebro.

Larmtid: 09.00

Wheels4fun
Läs också