Röklukt i byggnad, Östertälje

- .

Räddningstjänsten åker till Okstigen i Östertälje, Södertälje där det luktar rök i huset.
Larmtid 22.34

Wheels4fun
Läs också