Örebro Futsal Club

Utsläpp drivmedel i Örebro

- .

Räddningstjänsten åker till Skyttegatan i Örebro där ett mindre utsläpp av drivmedel skett.
Larmtid 22.24

Läs också