Brand i flerfamiljshus, Valsta

- .

Det brinner i ett flerfamiljshus på Valstavägen i Valsta, Sigtuna.
Larmtid 12.36

Wheels4fun
Läs också