Motorcrossolycka i Säter

- .

En motorcrossolycka har inträffat på motorbanan i Säter.
Larmtid 13.02

Wheels4fun
Läs också