Örebro Futsal Club

Befarad lägenhetsbrand i Lindesberg

- .

Räddningstjänsten åker till Skinnarbacken i Lindesberg där det kommer rök ifrån ett brevinkast till en lägenhet.

Larmtid 03:07

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också