Örebro Futsal Club

Brand i container i Falun

- .

Räddningstjänsten åker till CityGross i Falun där det brinner i en container utomhus.
Larmtid 05.20

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också