Örebro Futsal Club

Brand ute, Villingsberg

- .

Allmänheten ringer in och larmar om att man ser ljusgrå rök stiga upp ifrån andra sidan av Våtsjön i närheten av Villingsberg i Karlskoga kommun.

 

Larmtid 10.46

Läs också