Örebro Futsal Club

Brand vid Systembolaget i Falköping

- .

Brandkåren i Falköping har larmats på en brand i byggnad vid Systembolaget.
Larmtid: 20.22

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också