Örebro Futsal Club

Brand i verkstad i Stockholm

- .

Brandkåren rycker ut från stationerna Johannes, Brännkyrka och Kungsholmen till Upplagsvägen där det brinner i en verkstad.

Larmtid: 08.16

Läs också