Örebro Futsal Club

Brand i elskåp hos Hasopor i Hammar

- .

Räddningstjänsten åker till Hasopor Hammar AB på Strandvägen i Hammar nedanför Askersund.

Man har själva släkt en brand i ett elskåp, men det ryker fortfarande kraftigt.

Annons ▾

Larmtid 10:51

FIKK - För att alla behövs
Läs också