Örebro Futsal Club

113 13 för icke akuta händelser

- .

Vid större olyckor så blir ofta larm-numret 112 nedringt av oroliga människor som undrar vad som händer.

SOS Alarm fick därför i uppgift att skapa ett nationellt informationsnummer som allmänheten kan ringa till om man har frågor under större händelser.

Annons ▾

Post- och Telestyrelsen har beslutat att det nya numret blir 113 13 och tjänsten tas i bruk den 11 mars klockan 08:00.

Mer information om numret och arbetet med att ta fram tjänsten hittar du på länken nedan.

http://www.sosalarm.se/en/112/Aktuellt1/Nytt-om-112/Seminarier-infor-Informationsnumret/

Vid olycka eller pågående brott ska du även i fortsättningen larma via 112 .

FIKK - För att alla behövs
Läs också