Soteld i Brevik utanför Karlsborg

- .

Det är soteld i en fastighet i Brevik söder om Karlsborg.
Larmtid 19.17

Wheels4fun
Läs också