Örebro Futsal Club

Soteld i Brevik utanför Karlsborg

· Publicerad: 5 mars 2013 · 19.21.

Det är soteld i en fastighet i Brevik söder om Karlsborg.
Larmtid 19.17

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också