Örebro Futsal Club

Byggnadsbrand i Svartå

- .

Räddningstjänsten åker till stationsvägen i Svartå på brand i byggnad.

Larmtid 23:27

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också