Örebro Futsal Club

Soteld i Bjursås utanför Falun

- .

Räddningstjänsten åker till Björsbergsvägen i Bjursås norr om Falun där det är soteld i ett hus. Det kommer lågor ur skorsten.
Larmtid 19.23

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också