Örebro Futsal Club

Brand i källare i Järfälla

- .

Brandkåren åker från stationerna i Järfälla och Kista till Tonérvägen där det luktar rök från källaren.

Larmtid: 18.45

Läs också