Örebro Futsal Club

Automatiskt brandlarm, Värnamo sjukhus

- .

Ett automatiskt brandlarm har gått igång på Värnamo Sjukhus, Södra entrén.

Larmtid 23.16

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också