Automatiskt brandlarm, Värnamo sjukhus

- .

Ett automatiskt brandlarm har gått igång på Värnamo Sjukhus, Södra entrén.

Larmtid 23.16

Wheels4fun
Läs också