Örebro Futsal Club

Flygplan läcker bränsle på Bromma Flygplats

- .

Ett automatiskt varningslarm har dragits på Bromma Flygplats.
Larmtid 13.09

UPPDATERING 13.15: Det ska vara ett bränsleläckage som är orsaken till varningslarmet. Brandstyrka är på plats.

Annons ▾

UPPDATERING 13.30: Det är flygplanet SN 2305 till Bryssel som läcker bränsle.

UPPDATERING 13.32: Vid tankning av flygplanet var det flygbränsle kvar i dräneringsröret mellan tank och munstycke, vilket gjorde att en mindre mängd flygfotogen (10-15 l) hamnade på backen. Sanering pågår och det är inga fel på planet. Det kan avgå som det ska, om än något försenat.

FIKK - För att alla behövs
Läs också