Örebro Futsal Club

Fordonsbrand utanför Åsbro

- .

Räddningstjänsten i Byrsta åker mot riksväg 50 där man har en brand i en lastbil straxt norr om Åsbro.

Det ska ha börjat brinna i ett hjullager och branden är delvis släckt.

 

Larmtid 20:25

Läs också