Röklukt på serviceboende i Örebro

- .

Räddningstjänsten åker till Loggatan i Ladugårdsängen där man har röklukt i ett serviceboende.

 

Larmtid 19:21

Wheels4fun
Läs också