Örebro Futsal Club

Varningslarm på Örebro flygplats

- .

Det har gått ett varningslarm på Örebroflygplats, Räddningstjänsten ifrån Örebro är på väg till platsen.

Larmtid 19:50

GitLabbet.se
Läs också