Örebro Futsal Club

Soteld utanför Lidköping

- .

Räddningstjänsten i Lidköping åker till Traneberg på Kållandsö där det är soteld i en fastighet.

Larmtid

Läs också