Örebro Futsal Club

Soteld utanför Lidköping

· Publicerad: 17 mars 2013 · 19.40.

Räddningstjänsten i Lidköping åker till Traneberg på Kållandsö där det är soteld i en fastighet.

Larmtid

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också