Örebro Futsal Club

Automatlarm i Örebro

- .

Det automatiska brandlarmet har utlösts vid Landstingets Kansli på Eklundavägen i Örebro.

Larmtid: 12.30

GitLabbet.se
Läs också