Automatlarm vid DUX Industrier

- .

Det automatiska brandlarmet har löst ut vid DUX Industrier i Sösdala.

Larmtid: 15.34

Wheels4fun
Läs också