Örebro Futsal Club

Soteld i Bäreberga

- .

Det är kraftig rökutveckling från en soteld vid Bäreberga Skattegården.

Larmtid: 09.18

Läs också