Utsläpp av gas i byggnad i Göteborg

- .

Ett utsläpp av gas har inträffat i en industribyggnad på Von Utfallsgatan i Göteborg. Brandkåren rycker ut från flera stationer.

Larmtid: 19.23

Wheels4fun
Läs också